ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ref.No: 66008400
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2015
Approval date: 20.09.2001
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Description: THE OBJECTIVE OF THIS PROGRAMME IS THE PAYMENT OF THE ACADEMIC STAFF AND THE LEFT PERSONEL OF THE SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS LAB FOR CARRYING OUT STUDIES AND OTHER WORKS TO IMPROVE THE EQUIPMENT OF THE LAB...
Go to Top