ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Ref.No: 62158800
Start date: 16.02.2002
End date: 01.06.2003
Approval date: 20.12.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΕΠΕΡ 2000, VIORUL AE
Budget: 16.275,74 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. MAGOULAS
Email: mag@chemeng.ntua.gr
Go to Top