ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ref.No: 67050700
Start date: 15.04.1997
End date: 15.06.1998
Approval date: 17.04.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 71.145,07 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top