ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΦΑΣΗ Β

Ref.No: 68000600
Start date: 01.01.1998
End date: 30.09.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 100.528,25 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top