ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ ΑΠΕ

Ref.No: 62239500
Start date: 02.06.2008
End date: 31.12.2008
Approval date: 23.05.2008
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: KAPE
Budget: 59.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. VOURNAS
Email: vournas@power.ece.ntua.gr
Go to Top