ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΡΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΑΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΓ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

Ref.No: 67002000
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 3.405,72 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top