ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ref.No: 61062300
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 25.02.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.549,53 €
Scientific Responsible: Prof. ANNA VRUHEA
Email: annie@central.ntua.gr
Go to Top