ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΥΡΒΩΔΩΝ ΡΟΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΝΩΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ref.No: 63082200
Start date: 01.04.1997
End date: 31.03.1999
Approval date: 16.01.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: TMR, E.O.K.
Budget: 67.048,00 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top