ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AIRBUS II

Ref.No: 62156001
Start date: 15.08.2002
End date: 15.11.2002
Approval date: 22.11.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: UNIVERSITE DE TOULOUSE
Budget: 2.360,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top