ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ref.No: 61062500
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 19.11.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: Π.Α.Ε.Τ., G.G.E.T.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top