ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ref.No: 66005500
Start date: 01.06.1997
End date: 31.12.2016
Approval date: 04.07.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top