ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ref.No: 62078600
Start date: 01.03.1996
End date: 30.09.1998
Approval date: 29.02.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: DELTA AE
Budget: 52.824,66 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top