ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ- ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Ref.No: 61048800
Start date: 02.04.1993
End date: 02.04.1995
Approval date: 02.03.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PARISAKIS
Go to Top