ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Ν.Σ.Α.Α.)

Ref.No: 62205700
Start date: 03.11.2005
End date: 03.04.2006
Approval date: 17.02.2006
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: D.E.U.A. IRAKLEIOU
Budget: 10.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS VARDOULAKIS
Email: I.Vardoulakis@mechan.ntua.gr
Description: THE PROJECT REFERS TO TECHNICAL EXPERT CONSULTING SERVICES PROVIDED TO THE MUNICIPAL AUTHORITY FOR WATER SUPPLY AND SEWAGE OF HERAKLEION IN RELATION TO THE WORKS RELATED "NEW SEWAGE COLLECTOR" AND IN PARTICULAR TO THE CAVING FAILURE THAT TOOK PLACE AT..
Go to Top