ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ref.No: 61085800
Start date: 25.04.1996
End date: 01.03.1999
Approval date: 28.03.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, U.V.E.T.
Budget: 23.611,40 €
Scientific Responsible: Prof. ANNA VRUHEA
Email: annie@central.ntua.gr
Go to Top