ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ “ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” “ΒΙΛΛΑΣ ΣΕΡΠΙΕΡΗ” ΚΑΙ “ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ”

Ref.No: 61110500
Start date: 01.08.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.05.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: ETAIR.AXIOPOIIS.PERIOUSIAS EMP
Budget: 35.245,78 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Go to Top