ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ

Ref.No: 61110300
Start date: 07.05.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.05.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: ETAIR.AXIOPOIIS.PERIOUSIAS EMP
Budget: 1.851.812,18 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Go to Top