ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ Σ.Α.Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2005-2006

Ref.No: 65153300
Start date: 01.01.2006
End date: 30.06.2006
Approval date: 14.12.2006
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 18.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top