ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Ref.No: 65167900
Start date: 01.01.2008
End date: 31.12.2008
Approval date: 08.05.2009
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 78.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS MARMARAS
Email: marmaras@central.ntua.gr
Go to Top