ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2009

Ref.No: 65175000
Start date: 01.01.2009
End date: 31.12.2009
Approval date: 29.03.2010
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 105.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS TSAMAKIS
Email: dtsamak@central.ntua.gr
Go to Top