ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65145800
Start date: 01.01.2006
End date: 31.12.2006
Approval date: 08.02.2006
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 75.729,29 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top