ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ref.No: 65199700
Start date: 17.05.2013
End date: 31.12.2014
Approval date: 17.05.2013
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 500.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top