ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΗΣ ΣΝΜΜ

Ref.No: 65214500
Start date: 28.08.2017
End date: 28.02.2018
Approval date: 20.07.2017
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 22.500,00 €
Public key: 6ΟΚΙ46ΨΖΣ4-ΣΥΜ
Scientific Responsible: Prof. GRIGORIOS GRIGOROPOULOS
Email: gregory@central.ntua.gr
Description: THE PROJECT PROVIDES FINANCIAL SUPPORT FOR THE TEACHING ACTIVITY OF THE DOCTORAL CANDIDATES OF THE SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING OF THE NTUA
Go to Top