ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ref.No: 65212900
Start date: 05.07.2017
End date: 31.12.2017
Approval date: 17.07.2017
Department: DIOIKISI
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 300.000,00 €
Public key: 6ΤΤ146ΨΖΣ4-Ζ3Φ
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top