ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ- ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Ref.No: 61053300
Start date: 13.10.1993
End date: 13.10.1995
Approval date: 18.06.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS -ANDREAS STAFULOPATIS
Email: andreas@cs.ntua.gr