ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Ref.No: 61073100
Start date: 01.01.1996
End date: 31.03.1999
Approval date: 28.03.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,35 €
Scientific Responsible: IOSIF STEFANOU
Email: joseph@central.ntua.gr
Go to Top