ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ref.No: 61103500
Start date: 01.03.1999
End date: 31.12.2002
Approval date: 08.10.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: ΕΤΕΡΠΣ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 366.837,86 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PARMENIDIS
Email: parlon@central.ntua.gr