ΑΙΓΑΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ref.No: 61071000
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1997
Approval date: 13.06.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 59.926,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PAPAIOANNOU
Go to Top