ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ref.No: 62073200
Start date: 08.03.1993
End date: 31.01.1996
Approval date: 07.05.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 7.336,77 €
Scientific Responsible: Prof. PSYCHARIS
Email: ipsych@central.ntua.gr
Go to Top