ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DRIVERBRAIN 68/1156

Ref.No: 65198000
Start date: 30.11.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 8.177,27 €
Scientific Responsible: Prof. GIANNIS
Email: geyannis@central.ntua.gr