ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AWMANE 68/1339

Ref.No: 65198800
Start date: 07.12.2011
End date: 06.12.2013
Approval date: 09.11.2012
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: INFRASTRUCTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCOPE
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 1.300,00 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top