ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 68/1148 TRIBO-MARINE

Ref.No: 65197600
Start date: 28.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 101.221,19 €
Scientific Responsible: Prof. KAIKTSIS
Email: kaiktsis@naval.ntua.gr
Go to Top