ΤΑΞΙΔΙΑ

Υποχρεώση Αδείας ΔΕΠ όταν έχουν μάθημα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ H Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα ότι υποχρεούνται να αιτούνται αδείας για μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας όταν έχουν μάθημα την ημέρα που ταξιδεύουν, ανεξαρτήτως της ώρας [...]

Go to Top