ΟΡΙΟ 15,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προς Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού στην 15η Συνεδρίαση της την 30.09.2014, Θέμα 16.3, αποφάσισε ότι πλέον θα γίνονται δεκτές προς διεκπεραίωση (ενταλματοποίηση) αποδείξεις λιανικής πώλησης ποσού άνω των 15,00€ η κάθεμια, καθώς το διαχειριστικό κόστος καταχώρησης τους [...]