Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής των προτάσεων ΕΡΕΥΝΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ έχει δημιουργηθεί νέο μενού με τίτλο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ και είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή e-research του ΕΛΚΕ.