Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2019-10-02T06:07:06+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :17331/12-04-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε Προγράμματα Σπουδών πρώτου κύκλου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ιδρυματικής Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :17249/08-04-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων Κοσμετολογίας και Συμπληρωμάτων Διατροφής με Νανοεγκλεισμό Φυσικών Βιοδραστικών Συστατικών» με κωδικό ΟΠΣ 5031299 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1282, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, , η οποία έχει […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :17090/07-04-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων Κοσμετολογίας και Συμπληρωμάτων Διατροφής με Νανοεγκλεισμό Φυσικών Βιοδραστικών Συστατικών» με κωδικό ΟΠΣ 5031299 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1282, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει ενταχθεί […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :14527/30-03-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων αναστρέψιμων αντλιών-υδροστροβίλων βελτιστοποιημένου υδροδυναμικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για υψηλή ενεργειακή απόδοση και ασφαλή διέλευση ιχθυοπανίδας (ΥΔΡΟΒΙΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5033198 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1383,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :14403/29-03-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Synthetic Biology: from omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002636» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1232, με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Κέκο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :14249/26-03-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (MODELING ELECTROMAGNETIC EMISSIONS OF SPACE EQUIPMENT FOR EMC AND CLEANLINESS PURPOSES)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5043 και Ε.Υ τον Καθ. Χ. […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :13928/23-03-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «i4metal: Innovative Data Science Technologies for Metal Recovery from Scrap», με κωδικό ΟΠΣ «5067595», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1443, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Κοκόση, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση […]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου GECKO με Κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α 63/2350 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α. Δουλάμη

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Euraxess, στο πλαίσιο του έργου GECKO; Building Greener and more Sustainable Societies by Filling the Knowledge Gap in Social Science and Engineering to Enable Re-Sponsible Artificial Intelligence Co-Creation, με Κωδικό ΕΛΚΕ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :13679/22-03-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξατομικευμένο εμφύτευμα αρθροπλαστικής επιφανείας του ισχίου» με κωδικό ΟΠΣ «5070941», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/145500, με Ε.Υ την Καθ. Α. Τσετσέκου, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής […]

Go to Top