Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2019-10-02T06:07:06+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3458/22-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 64011800,με Ε.Υ τον Καθ. Α. Γεωργόπουλο, που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ ΕΜΠ.


22/01/2021

05/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3393/22-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Blue Growth Community – Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151000,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, στο πλαίσιο του […]


22/01/2021

05/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2640/18-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «i4metal: Innovative Data Science Technologies for Metal Recovery from Scrap», με κωδικό ΟΠΣ «5067595», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1443,με Ε.Υ τον Καθ. Α. Κοκόση, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών […]


18/01/2021

01/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2627/18-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «4DBeyond – ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5096,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α. Δουλάμη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ […]


18/01/2021

01/02/2021ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α.1265/2020 – ΦΕΚ 5346/Β/4-12-2020 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως […]


15/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2430/15-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες Πολυτροπικής Μηχανικής Μάθησης & Επεξεργασίας Σήματος από Ετερογενείς Πηγές Δεδομένων με Εφαρμογή στην Ασφάλεια και Επιτήρηση Κρίσιμων Υποδομών & Εγκαταστάσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5030520 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1279,με […]


15/01/2021

29/01/2021ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια της από 22.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 12β: «Τροποποίηση […]


14/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2291/14-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP – OCP)» με κωδικό ΟΠΣ 5032819 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1295,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Λαγαρό, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών […]


14/01/2021

28/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2104/13-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «BIO-NAMA: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5033643», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1376, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Μαγουλά, η οποία […]


13/01/2021

27/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2086/13-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες Πολυτροπικής Μηχανικής Μάθησης & Επεξεργασίας Σήματος από Ετερογενείς Πηγές Δεδομένων με Εφαρμογή στην Ασφάλεια και Επιτήρηση Κρίσιμων Υποδομών & Εγκαταστάσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5030520 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1279,με […]


13/01/2021

27/01/2021