ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ CERN

Κωδ. Έργου: 65122400
Ημ. Έναρξης: 01.07.2002
Ημ. Λήξης: 31.08.2003
Ημ. Έγκρισης: 06.09.2002
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, Ε.Μ.Π. ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΔ 432/
Προϋπολογισμός: 15.000,00 €
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΗΣ
Email: dris@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΕ/ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ...
Go to Top