ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε.Μ.Π.Κωδ. Έργου: 68162400
Ημ. Έναρξης: 02.11.2022
Ημ. Λήξης: 30.11.2023
Ημ. Έγκρισης: 02.11.2022
Σχολή: ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Α.Δ.Α.: 65ΥΩ46ΨΖΣ4-ΞΝΓ
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΔΡΟΣΟΣ ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ
Email: dgindid@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΓΡΑΔΙΜ), ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΟΜΕΣ -ΤΑ CENTERS FOR TEACHING AND LEARNING (CTLS), ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Go to Top