Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities – INNOMED-UP»  κωδ. 68/1509 της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Σοφία Αυγερινού Κολώνια, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme” και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους Interreg και Εθνικούς Πόρους,

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία «Απευθείας Ανάθεσης», ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30213000-5), εκτυπωτών (CPV: 30232100-5), φωτογραφικής μηχανής (CPV: 38651000-3), οθόνης (CPV: 30231000-7) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.710,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.