Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο FOCUS: Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters” με ακρωνύμιο «FOCUS» κωδ. 68/1504 της Σχολής Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Μαγδαληνή Κροκίδα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθεια παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων. Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών αφορά την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης (catering) για τρείς (3) εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, εντός 2 ημερών, με πιθανότερη ημερομηνία τις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019 και εντάσσονται στα κάτωθι παραδοτέα:

1. WP1 – D1.2.2: Organisation & hosting of 5thPM&SCM (Project Meeting) στην Αθήνα για περίπου 14 άτομα. 1η ημέρα

2. WP2 – D2.2.5: Organisation & hosting of Final Transnational Conference στην Αθήνα για περίπου 50 άτομα. 2η μέρα

3. WP6 – D6.2.4: Organisation & hosting of 1 Capitalization WorkShop in στην Αθήνα για περίπου 15 άτομα –2η μέρα.

Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.345,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).