Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο έργου INNOBLUEGROWTH: HORIZONTAL COMMUNICATION AND CAPITALIZATION PROJECT FOR INNOVATION IN BLUE GROWTH AT MEDITERRANEAN LEVEL με κωδικό έργου 68/1502, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG -MEDITERRANEAN», και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

Η πρόσκληση  αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης”,   υπηρεσιών διοργάνωσης διημερίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.500,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 16-04-2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ.