ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No:7/2016 «Για την προμήθεια ενός (1) Δυναμόμετρου – Πέδης 315 kW/400 v/50 Hz και εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση/τερματισμός καλωδίων και προγραμματισμός ρυθμίσεων πέδης», στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη και Συντήρηση Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ ΚΑ 66/0198 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον τ. Καθηγητή κ. Χ. Φραγκόπουλο.

Τόπος παράδοσης: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 15780, στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας, ΕΜΠ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.000,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία διαγωνισμού: 09-05-2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 06-05-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.