Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  39/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Παροχή Υπηρεσιών διαμονής με πλήρη διατροφή καθώς και παροχή Coffee Break (σε 2 διαλλείματα ημερησίως) για 4 ημέρες των συμμετεχόντων στο συνέδριο με τίτλο «Humboldt Kolleg Open Problems in Theoretical Physics: the Issue of Quantum Space-Time», που η παράδοσή τους θα γίνει στην Κέρκυρα από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου (αφίξεις 18/9/2015 και αναχωρήσεις 22/9/2015), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Open Problems in Theoretical Physics: the Issue of Quantum Space-Time, 19-21/9/2015», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/3353 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γιώργο Ζουπάνο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.      

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 04-09-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 03-09-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.