Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  16/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος φασματομετρίας ακτίνων X (EDXRF) για προσδιορισμό θείου και μετάλλων σε προϊόντα πετρελαίου, που η παράδοσή του θα γίνει στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/2745 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φανούριο Ζαννίκο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 44.670,05 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.    

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 04-09-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 03-09-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.