Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  95/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κυκλώματος θερμικού ελαίου για το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  στο πλαίσιο  του Ερευνητικού Έργου με  τίτλο: «Detailed investigation and optimization of the operation and design of a small-scale hybrid Bio-TRI-generation system powered by a supercritical ORC» ( ακρωνύμιο Bio-TRIC) , στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2032, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ κ. Καρέλλα Σωτήριο.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20-3-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.