Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  36/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος πολυεπεξεργαστών που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Αεροδυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Πειράματα σε Αεροδυναμική Σήραγγα», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/3081 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γ. Βουτσινά. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 46.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 21-04-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 20-04-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.