Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  22/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών και διάταξης ενοποιημένης δικτυακής διάθεσης για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής ΗΜΜΥ», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 67/0978 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Ψαρρά. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 45.750,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.   

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 29-06-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.