ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2015 για την προμήθεια συσκευής μέτρησης σεισμικών δονήσεων ιδιομορφικής ανάλυσης κατασκευών και λόγου H/V (TROMINOR ENGY 3G ALL-in-one digital recorder c/w 3 Grilla software licences), η οποία αποτελείται από 1) όργανο μετρήσεων και 2) σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, στα πλαίσια του προγράμματος «Development of Earthquake Rapid Response System for Metropolitan Motorways (RARE)» με κωδικό 11ΣΥΝ_08_1577, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1167 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.685,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία ΝΕΟΤΕΚ Ο.Ε. Π. Ξύστρης & Σια, Ε. Βενιζέλου 105, Τ.Κ. 17122, Ν. Σμύρνη – Αθήνα, ΑΦΜ 091695973, ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης.