ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 32/2015  για την προμήθεια εξοπλισμού τύπου Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (Wireless Sensor NetworkWSN) που περιλαμβάνει τις πλατφόρμες Καν-το-μόνος-σου (DIY): A. τρία (3) πακέτα Open Garden Outdoors, B. δύο (2) πακέτα Open Aquarium Basic Kit και Γ. δύο (2) πακέτα Open Aquarium Aquaponics καθώς και ένα (1) Raspberry Pi to Arduino Shield Connection Bridge και δύο (2) 4-20 mA (Current Loop) Sensor Boards for Arduino, RPI and Gal, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε πιλοτική εφαρμογή στα πλαίσια της ΕΕ 7, «Κατανεμημένη, Συνεργατική Παρακολούθηση δικτύου», του ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – ΥδρόΠολη: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1115 και Συντονιστή τον Καθηγητή Α. Ανδρεαδάκη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.325,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Cooking Hacks, Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L., Maria de Luna 11, nave 5 (Instalaciones CEEIARAGON), 50018, Zaragoza, Spain, ΑΦΜ: ES B99135832.