ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31/2015 για την προμήθεια δεκαπέντε (15) κινητήρων με ενσωματωμένο μειωτήρα και encoder (δύο 332626, τεσσάρων 241426, τεσσάρων 511209, ενός 268057 και τεσσάρων 511210) για εφαρμογές ρομποτικής στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Βιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» με κωδικό MIS 379424 και κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1126 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Παπαδόπουλο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.028,59 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Maxon Motor AG , Brünigstrasse 220, P.O. Box 263, CH-6072, Sachseln, VAT: CHE 106 842 848 MWST.